Terug naar Ingelse & Cath

 

 

 

Ankara van 8 juli tot 5 januari 2007 (peter)

Eerst maar eens de zomervakantie. Na een kort bezoek aan Frankrijk/Nederland gingen we naar de zuidkust van Turkije. Samen met vrienden een fantastische tijd: strand, veel antieke sites, veel warm zeewater, zeilen, wandelen etc. Een selectie van – sterk verkleinde – foto’s..

 

LEAD Technologies Inc. V1.01     LEAD Technologies Inc. V1.01

Konya                                                                 Een steiger aan het meer van Beyşehir

LEAD Technologies Inc. V1.01     LEAD Technologies Inc. V1.01

 

LEAD Technologies Inc. V1.01   LEAD Technologies Inc. V1.01

De Manavgat rivier was aanzienlijk kouder dan de Middellandse zee, maar met stroomversnellingen en hoge wal te aantrekkelijk om te missen.

LEAD Technologies Inc. V1.01   LEAD Technologies Inc. V1.01  

Aan de voet van Kaleiçi, het oude Antalya: strand en zee      

 LEAD Technologies Inc. V1.01       LEAD Technologies Inc. V1.01

 Selge, 80 km van Antalya

 

LEAD Technologies Inc. V1.01        LEAD Technologies Inc. V1.01

Myra, vlak bij Kale (Demre), ten Westen van Antalya. Paulus kwam er al langs, voordat bisschop Nicolaas er zijn goede daden verrichtte en er in 343 stierf

LEAD Technologies Inc. V1.01    LEAD Technologies Inc. V1.01

In Myra zijn ook Lycische graven en een prachtig amphitheater te zien.

LEAD Technologies Inc. V1.01

 

LEAD Technologies Inc. V1.01    LEAD Technologies Inc. V1.01

Kekova                                                                          Het strand op weg naar Fethiye

 

LEAD Technologies Inc. V1.01    LEAD Technologies Inc. V1.01

Een week Flottielje zeilen vanuit Göcek met wandelingen vanuit de baaien naar de mooiste plekjes

LEAD Technologies Inc. V1.01    LEAD Technologies Inc. V1.01

                                                                          Leon houdt van vijgen

LEAD Technologies Inc. V1.01    LEAD Technologies Inc. V1.01

 


Het project: handboeken

Volgens een anderhalf jaar geleden in Turkije in werking getreden wet zullen hier per 1 juni as de gerechtshoven voor de behandeling van hoger beroep in civiele en strafzaken open gaan. Daar is nog veel voor nodig: vaststelling van het aantal hoven, de benoeming van rechters, officieren van justitie en stafmedewerkers, huren/kopen en verbouwen en inrichten van de gebouwen, computernetwerken, reglementen van orde, enz enz. Met al die dingen heb ik formeel niets te maken. Ik ben – tezamen met mijn Turkse counterpart – slechts verantwoordelijk voor de opleiding van de 1000 rechters en officieren van justitie en de 1200 stafmedewerkers die de hoven gaan bemannen.

 

Het eerste jaar dat ik hier ben hebben we ons hoofdzakelijk bezig gehouden met de voorbereiding van die opleiding. ‘We’, nu ja, beter gezegd: Turkse experts gesteund door MS (= member state) experts, hoofdzakelijk Nederlanders en Zweden, hebben drie handboeken (civil, criminal en auxiliary staff) geschreven. Aanvankelijk was het de bedoeling om eenvoudige compilaties te maken van wetteksten, van wetenschappelijke en praktische artikelen over hoger beroep en van relevante jurisprudentie. Maar de Turkse experts wilden èchte handboeken. Dat hebben we geweten. Het werden uitgebreide verhandelingen, variërend van 225 tot ruim 300 blzz nieuwe teksten met stevige kost. Het had veel voeten in de aarde om ze klaar te krijgen. Dat waren ze – in het Turks – uiteindelijk in de (late) herfst, na veel onderhandelen over de door de MS experts ingebrachte rechtsvergelijkende teksten en over de onderdelen over human rights.

 

Toen moest de tekst nog in het Engelse vertaald worden voor de MS experts die bij de training zelf betrokken zijn en moeten weten wàt er getraind wordt. Grote tijdsdruk, omdat de boeken tijdig klaar moesten zijn voor de Train the trainers (TtT) seminars. Inmiddels zijn we aan het 5e vertaalbureau toe. Gedoe over prijzen, beroerde kwaliteit en tempo. Stukken werden vertaald die niet hoefden of allang vertaald waren. En als klap op de vuurpijl: toen het criminal handbook vrijwel geheel was vertaald, kregen we van de auteurs een nieuwe Turkse, substantieel gewijzigde versie toegestuurd. Veel keus hadden we niet: behalve die lui op hun lazer geven en op het hart drukken dat ze na inlevering met hun vingers van de handboeken af moeten blijven, konden we slechts braaf in ieder geval de wezenlijke wijzigingen in het Engels omzetten en de extra vertraging wegimproviseren. Uiteindelijk waren de vertalingen alle eind december – min of meer – klaar.

 

Train the trainers programma (TtT)

Een tweede essentiële voorbereidingsactiviteit vormt het opleiden van de Turkse trainers, het Train the Trainers programma. We zijn begonnen met de training van een ploegje van 30 auxiliary staff van de rechtbanken, die op hun beurt vanaf januari a.s. hun 1200 collegae moeten uitleggen hoe de caseflow in het hoger beroep ‘gemanaged’ moet worden. Alles moet Turks/Engels en omgekeerd getolkt worden, hetgeen veel tijd kost en slaapverwekkend kan zijn. Maar onze tolk is sterk: expressieve gebaren en stembuigingen neemt zij over en mijn grapjes worden in de vertaling leuker dan het origineel: de Turken lachen er harder om dan mijn eigen EU-experts.

 

De eigenlijke training: de ‘Roll out’

De opleiding van al die 1000 rechters en officieren van justitie en 1200 stafmedewerkers, begint pas eind januari. Die rechters, officieren en stafmedewerkers krijgen elk éénmaal een tweedaagse training voor het hoger beroep. Dat is alles. Dan moeten ze weten hoe het werkt. Ter geruststelling: het zijn allen ervaren professionals uit de eerste lijn en – net als bij ons – verschilt de eerste lijn nu ook weer niet zó veel van de tweede lijn. Het gaat om dezelfde zaken en voor een groot deel om dezelfde procedure. Er komt alleen iets bij: het is een behandeling in hoger beroep. Om alle 2200 trainees aan bod te laten komen organiseren wij 36 seminars in Ankara, Istanbul, Izmir, Antalya, Erzurum (Oost-Turkije), Gaziantep (Zuidoost) en Samsun (Zwarte Zee). De trainers, de leerlingen van de TtT, worden bijgestaan door Turkse en MS experts alsmede door mijn counterpart en mij.

 

Team en sturing

Mijn counterpart is een jonge rechter, werkzaam op het ministerie. Twee van zijn collegae staan hem terzijde. Voor de meeste beslissingen hebben ze toestemming nodig van de Turkse projectleider, die het op zijn beurt vaak ook nog weer hogerop moet zoeken. Werkt niet vlot.

 

Ik zelf wordt inhoudelijk, organisatorisch, budgettair etc gesteund door de Raad voor de rechtspraak en door het CILC + uiteraard door de MS experts die in en uit vliegen. Daarnaast heb ik twee Turkse assistentes. Sinds de zomer heb ik een nieuwe project assistente waar ik zeer tevreden mee ben: ze is intelligent, actief en initiatiefrijk + gevoel voor relativering en voor humor + (meestal) het zonnetje in huis. Precies het tegendeel van haar voorgangster, die mijn andere assistente mee naar beneden haalde. Nog daags voordat de nieuwe assistente begon, had ik een onbegrijpelijke aanvaring met de andere en het scheelde niet veel of ook met haar ging het mis. Deze andere is – zoals vele Turken – enigszins touchy en het is – anders dan met al die andere Turken – niet makkelijk een modus te vinden. Maar toen kwam dus de nieuwe en de andere werd vanzelf mee omhoog gezogen. Nu ja: de dames hebben ook al een conflict achter de rug, maar ik heb nog net niet hoeven te bemiddelen. En de moed blijft er in, want het gaat nog steeds goed.

 

Naast wekelijkse teamvergaderingen zijn er – verplicht volgens de EU ‘Twinning-manual’ –driemaandelijkse vergaderingen van de Project Steering Committee (PSC: de Projectleiders, het team, vertegenwoordigers van diverse ministeries, de EU-delegatie, financiële mensen, de advocatuur). Tevoren moet ik een IQR (Interim Quarterly Report) inleveren. Ik gebruik IQR en PSC met name om mijn zorg te uiten dat we straks een heel leger hoger beroep rechters hebben, maar geen gerechtsgebouwen, computers en paperclips. In Nederland moet je voor een nieuw gerechtsgebouw vijf jaar uittrekken. Hier gaat dat – zo zei men weer eens tijdens de laatste PSC (13/11) – anders: het precieze aantal gerechtshoven en dus ook de plaatsen waar ze komen moest nog steeds worden vastgesteld, gebouwen moeten nog worden gehuurd (gekocht, gebouwd?), enz enz. Maar men verzekerde ons dat het ministerie in de verschillende steden gebouwen bezit of kan huren en dat 6 maanden genoeg is. Mensen die er hier ervaring mee hebben, bevestigen het. Aarzelend wilden we het geloven. De besluitvorming is opgestart, maar die moet dan wel pijlsnel worden afgerond.

13 november: vergadering van de Project Steering Committee

Vlnr: de RTA en de drie projectleiders Van Delden (NL), Elçim (Tr) en Björnberg (Sw)

 

Inmiddels zijn we weer pessimistischer. Als wij de meest ervaren 1000 van de 8000 rechters en officieren van justitie bij de rechtbanken wegzuigen, is dat een brain drain die zonder mankeren moet worden aangevuld. Een ineenstortende eerste aanleg is geen prettig begin voor de appelinstanties. En een beroerd visitekaartje in het licht van alle kritiek op de instelling van de hoven, die met name bij de Hoge Raad hier leeft. Onder de bezielende inspiratie van de EU heeft de rechterlijke macht hier onlangs een rechtersvereniging (Vgl de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) opgericht: Yarsav. Volgens sommigen zitten daar vooral leden van de Hoge Raad, critici van het hoger beroep dus, en van de Raad van State in. Een paar weken geleden heeft het ministerie – eindelijk – een kandidatenlijst van ongeveer 650 opleidelingen voor de eerste aanleg opgesteld. Yarsav betwist de objectiviteit van die lijst. Yarsav is vermoedelijk bang dat er teveel AKP (de – islamitische – partij van premier Erdoğan) rechters worden benoemd. Yarsav voert aan dat zo’n lijst niet door het ministerie zou moeten worden opgesteld. Daar hebben ze eigenlijk wel gelijk in, maar voor ons is het niet het handigste moment om aan een tientallen jaren geldende procedure te tornen. Hoe dan ook, Yarsav heeft de zaak voorgelegd aan de Raad van State. Dat college heeft de kandidatenlijst opgeschort en de zaak voorgelegd aan het Constitutionele hof. Die procedure gaat naar verwachting wel twee jaar duren en zo lang ligt de rekrutering voor de eerste aanleg stil. Moet ik onder die omstandigheden – inderdaad: ineenstorting van de eerste aanleg – door blijven zeuren over de gebouwen, de benoemingen en de paperclips, kortom over een energieke start van de hoven?

 

Study visit de regio in

Samen met mijn Turkse counterpart ben ik een paar dagen de regio in geweest om onder meer rechters te interviewen over hun verwachtingen, commentaren en suggesties met betrekking tot de hoven van beroep. Ze blijken de nieuwe wet wel te kennen, maar geen enkele gerichte informatie te hebben over de feitelijke oprichting van de hoven, over sollicitatiemogelijkheden, over de training etc. In dat licht verbaast hun sceptische houding niet. In Izmir vragen de rechters zich af of er überhaupt wel iemand gaat solliciteren.

 

We bezochten ook het zuidoostelijke (Koerdische) Diyarbakır. We moeten vroeg het vliegtuig nemen. Ik dreig te laat te komen en gehaast stop ik mijn voet met gat in de sok in mijn schoen. We halen het vliegtuig net. In Diyarbakır worden we ontvangen alsof we ministers zijn (of maffiabazen, want dat maakt geloof ik qua behandeling geen verschil). We worden in een dikke auto met gordijntjes afgevoerd naar het gerechtsgebouw waar we – omringd door een leger stevige jongens in zwarte pakken (net als wij trouwens) – snel naar de chief public prosecutor worden gebracht voor het eerste kopje thee. Het lijkt wel of men ons in deze aanslaggevoelige stad extra beveiliging wil geven. In ieder geval maakt het duidelijk dat wij een zinvolle target zijn.

 

In de tierige binnenstad weer eens bedelende kinderen, maar anders dan anders: ze zingen liedjes en dragen gedichten voor. We krijgen een rondleiding door de oudste moskee van Diyarbakır. Daar moeten de schoenen uit. Wandelend in de moskee naast de Deputy Chief Public Prosecutor en de lijfwachten lukt het mij niet mijn ostentatief door de sok stekende teen te verbergen.

 

Zo’n weekje op stap met mijn counterpart heeft een nuttig zijeffect: je ziet elkaar langdurig en tijdens het eten wisselen we eens persoonlijke ervaringen uit. Het blijkt dat hij behoorlijk gebukt gaat onder de druk die van alle kanten op hem wordt uitgeoefend (ook van mijn zijde, al zegt hij dat niet) en onder de hiërarchie. We praten over de vrijheid van meningsuiting, terroristische organisaties (PKK), de positie van de militairen, Cyprus en de Europese houding. Met de beslissing van de EU Raad van 14 december in het vooruitzicht is het een spannende periode.

 

Study visit naar Nederland

Samen met mijn counterpart en 15 andere Turkse rechters en officieren van justitie ben ik begin december ook voor een study visit naar Nederland geweest. Bezoek aan de Raad voor de rechtspraak, de Hoge Raad, de rechtbank Den Haag, het hof Amsterdam en de SSR. Bij ‘ons’ hof konden de bezoekers zien wat hun per 1 juni as te wachten staat. We woonden één straf en twee civiele appelzittingen bij. Het hof had het goed voorbereid: de kernprocesstukken waren tevoren vertaald in het Turks en aan de deelnemers toegezonden, tijdens de zittingen werd er simultaan vertaald en na afloop konden vragen aan de professionele deelnemers worden gesteld.Tamelijk uniek voor het bijwonen van een zitting in het buitenland. De bezoekers waren dan ook enthousiast.

 

Minder te spreken waren ze over een stukje in de NRC (klik op NRC 13-12-2006 over study visit, geduld, het downloaden kost even tijd). De foto met fotograferende Turken stond ze niet aan en ze waren niet op ‘cursus’, maar op ‘studiebezoek’. Waarschijnlijk vallen ze ook – maar zeggen ze niet – over het mij door de krant in de mond gelegde ‘opkrikken’ van het niveau van de rechtspraak in Turkije. Dat heb ik natuurlijk ook niet zo gezegd. Helaas ben ik dat soort onzorgvuldigheden – ook van de NRC – wel gewend. De Turkse bezoekers willen rectificatie, het kost me moeite ze dat uit het hoofd te praten.

 

Op donderdag avond wordt de tentoonstelling ‘Istanbul, de stad en de sultan’ in de Nieuwe Kerk in Amsterdam geopend. Een mooie coïncidentie en ons gezelschap is uitgenodigd. De Koningin is er ook: wat een vak. Ik ga niet naar haar toe (bescheidenheid of republikeinse reserve?), ook al wil ik iemand een verjaardagszoen geven die de hele tijd naast haar staat en met haar praat. De Turken gaan met Hare Majesteit op de foto. Eén geeft haar een handkus en drukt die als een soort eerbewijs op zijn hoofd af.

 

Daarna in de bus naar Zutphen zingen de Turken mooie weemoedige liederen. Ik moet ook en ik doe het maar weer met het enige lied dat ik een beetje kan zingen: aan de oever van de Rotte.

 

Verstrooiing en het weer

We doen uiteraard ook nog leuke niet-werk-dingen. Danielle en de kinderen meer dan ik (nog een tripje naar de Zwarte Zee en naar Cappadocië). Danielle organiseerde in september een – half Turks, half internationaal – kindertennistoernooi bij onze plaatselijke tennisclub. Groot succes, er waren toevallig ook vier vrienden van ons met drie vrienden van Siemen hier en die deden uiteraard mee. Tijdens de typisch Turkse cocktail deelde de – door enkele bloody maries wat wankele – voorzitter van de club de prijzen uit.

 

We zijn ook naar een concert van de Swingle Singers (de ouderen zullen ze zich herinneren: a capella/close harmony groep, vier vrouwen vier mannen) geweest. Ik had al nooit gedacht dat ik ooit regelmatig zou verkeren met ambassadeurs, tweede mannen, militair attachés of general managers van het Hilton (en ze bovendien nog aardig zou vinden), maar dat ik ook naar een concert van de Swingle Singers zou gaan, dat hield ik voor onmogelijk. In de jaren zestig bestonden ze geloof ik al en daar keek je als moderne Jazz (bebop, nouvelle vague) liefhebber op neer. Double Six was nog wel aardig, maar de Swingle Singers, de naam zegt het al, dat kòn niet. Maar goed, mijn nieuwe assistente had ons uitgenodigd, dus wij er heen. Vóór de pauze was een bevestiging van het beeld van vroeger: zeldzaam truttige swing vermengd met wat Mozart, afgesleten Jobim en slappe Jazz. Maar na de pauze hebben we toch genoten van spannender swing en soms hoge kwaliteit.

 

We hebben hier – tot eind oktober – zes maanden lang prachtig weer gehad. Drie regenbuien, maar die waren dan ook zeer heftig, zelfs met wegdrijvende auto's en chaos alom. De jongens vonden het zo fijn om weer eens regen mee te maken dat ze de straat op renden en door de ontstane rivieren rolden. De Turken keken er meewarig naar. Maar meestal was het prachtig: de zon op mijn kantoorraam en zo warm dat ik mij met de gordijnen moet afschermen. De laatste zaterdag van oktober liepen we nog zonder jas. De volgende dag werd ik wakker gemaakt door Siemen: ‘er ligt sneeuw!’ En inderdaad, in één nacht lag er 20 cm sneeuw en we zijn meteen met vrienden in het park tegenover onze flat gaan sleeën.

 

Iedereen heeft het hier naar zijn zin. Ook Leon geeft dat inmiddels openlijk toe, al voegt hij er steevast aan toe dat het ook nadelen heeft, zo’n verblijf ver van het vertrouwde. Kort geleden vroegen Siemen en Leon of er kans op was dat er nòg een project achteraan kwam: uit die vraag klonk geen argwaan, maar positieve nieuwsgierigheid.

 

Danielle werkt onveranderd hard. Lezingen in Streza (Lago Maggiore), op Sardinië, in Nederland en recentelijk ook in Ankara (Hacettepe Universiteit). En daarnaast houdt ze zich met allerlei andere dingen bezig. Daarover moet ze zelf maar vertellen.

 

Turkije en de EU

Op 8 november is het Turkey 2006 progress report van de Europese Commissie uitgekomen. Er zijn geen verrassingen, we wisten het al: Turkije moet het nodige doen, onder andere aan de vrijheid van meningsuiting, minderheden, gelijkheid van vrouwen, aan de verhouding tussen de regering en de militairen en aan de kwestie Cyprus. Mèt de Turken kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat vooral landen als Frankrijk en Duitsland met name de kwestie Cyprus als bezwaar misbruiken. Zo kun je niet van contractbreuk worden beticht en kom je tegemoet aan de angst voor de moslim en de bijbehorende onderbuikgevoelens. En waarom wordt voortdurend gezegd dat Turkije het Ankara-protocol niet nakomt, terwijl slechts zelden gelijktijdig wordt opgemerkt dat de EU haar daaraan voorafgaande toezegging om het isolement van Noord Cyprus op te heffen evenmin nakomt?

 

En de hervormingen? Zeker, er moet een hoop gebeuren, zoals er ook al heel veel ìs gebeurd. Maar het maakt groot verschil of je constant openlijk de voorwaardelijkheid van de toetreding dan wel de wederzijdse keus voor het einddoel benadrukt. Hoe kan je bij het repeteren van de voorwaardelijkheid nu verwachten dat Turkije en de Turken de hervormingsmoed erin houden? Straks gaat het allemaal niet door. Bij uitvoering te goeder trouw van de gemaakte afspraken hoort dan ook een koers gericht op het afgesproken einddoel: toetreding.

 

Inmiddels heeft de EU de onderhandelingen over 8 van de 35 hoofdstukken waarin de Europese standaards (Acquis communautaire) zijn verdeeld, opgeschort. En Cyprus kan de opening en afsluiting van ieder ander hoofdstuk tegenhouden. Ik word er niet vrolijk van.

 

Waarom moet Turkije eigenlijk in de EU? Temidden van alle bekende redenen noem ik er één: de thee. Waar je ook komt, bij de kapper, bij je collega op de gang, bij de secretaris-generaal, bij zijn secretaresse of bij de bloemenman, als jij tijd hebt, heeft je gastheer of -vrouw dat ook. Je krijgt thee aangeboden, de thee wordt gebracht en gedronken en je bent zo 10 minuten kwijt. En al die tijd wordt er niet over de zaak maar over het meisje gepraat. Tijdens de TtT moet ik de vice-president van de Justice Academy hebben, omdat ‘mijn’ trainers in een veel te koud lokaal zitten. Ik weet dat mijn gastheer het vreselijk druk heeft. Maar hij laat zich onderbreken en het thee ritueel voltrekt zich. Ik geef toe dat de trainers wat langer moesten rillen, maar de rust die van deze gewoonte uitgaat, is een weldaad. En het werd ook weer warm.

 

De taal

Ik heb het opgegeven om Turks te leren: de tijd is te kort en ik heb al vrij veel te doen. Ik red me met de essentialia: water, brood, klein, groot, rechts, links en rechtdoor. Groeten en ‘eet smakelijk’ wensen kan ik inmiddels ook vrij aardig. Voor de rest handen, voeten en tekeningen. Op die manier kocht ik kokosnoten, bananen en een sinaasappelpers. Een taxichauffeur die begreep dat ik uit Nederland kwam, wilde mij iets uitleggen over ‘Hollanda’. Heftig gesticulerend achter het stuur, begreep ik hem pas toen hij luid loeiend zijn handen om en om knijpend naar beneden bewoog: Nederland is een land van koeien. Onvermijdelijk was het probleem toen ik voor kerst een kalkoen wilde kopen. Het is een eigenaardige gewoonte: als je iets vraagt aan iemand die alleen Turks spreekt, ben je geneigd om het in het Engels te vragen. Ik had net zo goed – of zelfs beter – een ‘kalkoen’ kunnen bestellen. Maar voordat ik het wist, had ik er ‘turkey’ uit geflapt. Het viel nauwelijks meer te herstellen, maar uiteindelijk is het toch gelukt en kwam de enorme vogel, ‘hindi’ in het Turks, in mijn boodschappenmandje.

 

In dezelfde winkel hoorde ik een echtpaar authentiek Züri-Dütsch spreken. Ik kon het niet nalaten in die taal te vragen waar ze vandaan kwamen. Het bleken geen Zwitsers, maar Turken te zijn: 25 jaar in Aargau gewoond en inmiddels al weer lang terug in Ankara. ‘Maar u spreekt hier Zwitsers?’ ‘Dat doen we onder elkaar altijd, we willen het niet verleren.’

 

De Turk

Overgevoelig zijn de Turken. Premier Erdoğan heeft permanent diverse rechtszaken lopen tegen journalisten die iets onaardigs over hem hebben gezegd of tegen tekenaars van wie een adequate cartoon in de krant is verschenen. Maar ook in mijn werk maak ik het mee. We zagen dat al ivm de study visit: ‘wij zijn hier niet op cursus maar op studiebezoek’. En in mijn team: één van mijn assistentes merkt op dat het goed mis gaat met het criminal handbook en dat dat onder de verantwoordelijkheid van een van de rechters in het team valt. De rechter vat dit op – niet geheel onbegrijpelijk – als een verwijt. Ik wil graag naar de toekomst kijken, want dat ellendige handbook bezorgt ons allemaal hoofdpijn. Maar de rechter is geweldig beledigd en komt niet meer van zijn apropos (het verleden) af. Ook niet nadat mijn assistente zegt dat ze het niet als verwijt bedoelde. In het heetst van de strijd merkt de rechter op dat bepaalde taken behoren tot die waarvoor de ‘assistants are hired’. Nu is mijn assistente beledigd: dit is een ‘degrading’ formulering. Dat blijft zo, ook als de rechter zegt dat hij het niet degrading bedoelde. Ik probeer te sussen. Om dat  handbook af te krijgen, heb ik beiden nodig. Ze willen het niet samen oplossen. Ik nodig ze ‘officieel’ uit voor een gesprek de volgende dag om 2 uur op mijn kamer. Na veel aarzeling zeggen ze toe. Het kost nog enkele gesprekken voordat het uit de wereld is. Helemaal vergeten is het nog steeds niet.

 

Als je in de Leidsestraat lopend per ongeluk tegen een opgeschoten jongen aan stoot, krijg je een vloek en moet je even op je woorden passen, wil je niet op zijn minst een stoot terug krijgen. Op dat punt zijn ze hier nu juist in het geheel niet overgevoelig. Zelfs bijna ongevoelig: ze merken het nauwelijks. Of ze draaien zich om en antwoorden op mijn ‘sorry’ met een hartelijke lach en ‘Bir şey deĝil’ of – in hun beste Engels – ‘not at all’.

 

Er zitten tegenstrijdigheden in de Turk, althans naar onze maatstaven. Ze maken veel drukte. Tijdens vergaderingen tetteren ze enorm door elkaar, alsof ze ruzie hebben (hetgeen doorgaans niet het geval is), er gaan voortdurend de meest afschuwelijke en op het hardst ingestelde mobiele phone jingles af en die beantwoorden ze ieder – uit ‘discretie’ iets achteruit leunend en met de hand voor de mond – luidkeels. Hun feesten zijn oorverdovend. Maar als je in bus, vliegtuig of wachtkamer zit, is het muisstil. Een groepje jongeren maakt dat niet anders. Mijn kinderen – en wij ook trouwens – worden regelmatig verzocht niet of zachter te praten.

 

En hoe kunnen overgevoeligheid en botheid hand in hand gaan: een slagveld valt toch te vrezen? Tijdens de TtT leest één vd Turkse experts gezeten op het podium naast zijn collega die een presentatie houdt, breeduit de krant. Niemand beledigd.

 

De study visit naar NL was ook een lesje in tegenstrijdigheden. Zo lastig maar ook zo hartelijk en zachtaardig als ze waren. Enerzijds nieuwsgierig (naar ons rechtssysteem) anderzijds ongeïnteresseerd (onze NL-keuken en wat er te zien is in de stad). Zo hard in hun oordeel en zo overgevoelig. Ze zijn me dierbaar en het was een dierbaar weekje.

 

Oud en Nieuw in Kars (Sarιkamιş)/Erzurum

Kars, de stad waar ‘Sneeuw’ van Pamuk speelt. Er ligt sneeuw, maar niet zoveel als in het boek. We kunnen de stad makkelijk bereiken, maar blijven er te kort om de straten waar de hoofdpersoon wandelde of het hotel waar Ipek met vader en zus woonde te herkennen. We skiën/snowboarden een paar dagen in Sarιkamιş. Het was even wennen in het ietwat zielloze hotel, onder aan een piste waar we de door de sneeuw stekende keien met moeite konden ontwijken. Het broeikaseffect heeft ook hier toegeslagen. Maar uiteindelijk hadden we het naar onze zin.

LEAD Technologies Inc. V1.01   LEAD Technologies Inc. V1.01

 

LEAD Technologies Inc. V1.01

Hoogtepunt was – voor Danielle en mij – niet het skiën maar het bezoek aan Anı. Iedereen zei dat er ’s winters niets aan is en dat je er ’s zomers heen moet gaan. Niets is minder waar. De besneeuwde vlakte met ruïnes temidden van ravijnen en benevelde bergen op de grens van het onbereikbare Armenië was ronduit fascinerend. We namen de kou (–18 0C, ik had mij er niet op gekleed) op de koop toe en sprongen en renden rond om niet te bevriezen.

 

Anı in Wikipedia:

‘a ruined city situated in the Turkish province of Kars near the border of Armenia, was once the capital of a medieval Armenian kingdom that covered much of present day Armenia and eastern Turkey.This city began over 1,500 years ago on the eastern side of the Arpaçay (or "Akhurian") river, a branch of the Aras River which now constitutes a border between Armenia and Turkey. Called the "City of 1001 Churches", it was built on a spectacular plateau at an elevation of 4390 feet and encircled by deep ravines. It stood on the "silk road" and its many religious buildings, palaces, and fortifications were amongst the most technically and artistically advanced structures in the world. At the height of its glory, Anı had a population of 100,000 - 200,000 people and was the rival of Constantinople, Baghdad and Cairo. Long ago renowned its splendor and magnificence, Anı has been abandoned and largely forgotten for centuries.

De aanvankelijk Armeense stad kwam in 1045 onder Byzantijns bestuur en werd vervolgens onder meer veroverd door/verkocht aan de Koerden, de Seljuken, de Georgiërs en de Mongolen (Timur Lenk) welke laatsten weinig van de stad overlieten. In 1319 deed een aardbeving de rest. Bij de stadspoort staat nu een groot bord met een overzicht van de geschiedenis. Armenië is er uit weggeschreven, tekenend voor de verhoudingen.

 

Het is een uitgestrekt gebied met wijd verspreide ruïnes van kerken, moskeeën, kloosters en stadsmuren, met de blik op de wachttorens aan de Armeense zijde van de Arpaçay rivier. Het is moeilijk voor te stellen dat je – met de temperaturen van de Middellandse zee in de buurt – ervoor kiest te wonen en leven in een gebied waar het ‘s winters bitter koud is en aan een ijskoude rivier die zich vooral lijkt te lenen voor de afrekening van misdadigers en de vijand. Kennelijk was de handel op de hier passerende zijderoute erg aantrekkelijk.

 

LEAD Technologies Inc. V1.01   LEAD Technologies Inc. V1.01   

 

LEAD Technologies Inc. V1.01    LEAD Technologies Inc. V1.01   

 

LEAD Technologies Inc. V1.01    LEAD Technologies Inc. V1.01

 

 

Ten slotte nog een paar dagen Erzurum. Voordat we op 31/12, dit jaar in Turkije een feestdag omdat de Bayram dan begint, naar het skigebied gaan, maken Danielle en ik nog een wandeling langs de Çifte Minareli Medrese (oude Koran school) etc en komen wij op een aardig beestenmarktje: veel schapen en koeien wachten op handel. Foto’s gemaakt. In een verderop straatje zien we twee mannen met een opgeschoten kalf lopen. Ik zeg tegen Danielle dat zo’n beest wel doodsangsten lijkt uit te staan. Danielle: misschien niet zonder reden. Ik: hij is natuurlijk verweesd, van zijn vertrouwde baas wordt hij plots door vreemde straten getrokken. Maar dan, een hoek verder, zien we een ander kalfsbeest op de grond liggen met een open keel. Nog een hoek verder, een schaap. En zo gaat het door, steeds een groep mannen met flitsende messen, soms met kinderen erbij. Een beest wordt geslacht, de ingewanden op straat en het vlees verdeeld. We realiseren ons: offerfeest, maar nooit gedacht dat dat zo letterlijk genomen werd. In totaal zagen we in de nauwe straatjes, maar ook op een plein, op een oppervlakte van nog geen hectare, zeker een dozijn slachtpartijen. De rotzooi bleef achter. Stinken deed het (nog) niet: het was rond de –150 C.

 

’s Avonds even zo vrolijk oud jaar gevierd met een zaal vol Turken. Diner met kalfs- en lamsvlees hebben we, geplengd met wat rakı en wijn, eerlijk gezegd tamelijk gedachteloos verorberd.

 

Gedansd. De Turken doen dat vaak in een kring. Mannen onder elkaar, vrouwen onder elkaar, maar ook wel gemengd. Als je iemand in de ogen kijkt, dans je opeens binnen de kring met die éne man en dat gaat weer vloeiend over in de kring. En voortdurend handen schudden met tal van onbekenden. Een industrieel met al zijn dochters fêteerde ons hartelijk op een tweede serie rakı. Gerookt hebben we niet, en dat zegt wat bij al die paffende Turken.

 

LEAD Technologies Inc. V1.01   LEAD Technologies Inc. V1.01

Erzurum: fog of smog?                                                 De handel in offerdieren

LEAD Technologies Inc. V1.01   LEAD Technologies Inc. V1.01

Mongools Yakutiye Medrese (Seminarie)          5 km buiten Erzurum

 

 

                                                                                                            Terug naar Ingelse & Cath